New Testament (with Tagalog)

Jazyk: Tinà Sambal

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators Inc. All rights reserved