Ka꞉dle Yu

Jazyk: Kamula

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

©Wycliffe Bible Translators, Inc.