Kitab Injil (The New Testament)

Jazyk: Tausug

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.