Nǝfe

Jazyk: Kwamera

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.