ฉบับ1971

Jazyk: ไทย

Informácia o verzii

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Informácie o autorských právach

© 1971 Thailand Bible Society