Baibol Tores Streit Yumplatok

Jazyk: Torres Strait Creole

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.