परमेश्वरला बचन छार कबुल

Jazyk: Eastern Tamang

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach