Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

Jazyk: Español

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.