The Holy Bible in Shan Common Language

Jazyk: Shan

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach