Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

Jazyk: Saliba

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.