Yesu Kerisoné So Whi̧ Tao Sere Kisi Fo Wisi

Jazyk: Folopa

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach