Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

Jazyk: Natügu

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.