La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

Jazyk: Nakanai

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.