Evangelhos em Mirandês

Jazyk: Mirandese

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Evangelhos em Mirandês © Sociedade Bíblica, 2014