Awaeha Vovouna Minaveha Movia

Jazyk: Minaveha

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.