Testamen Oauoau

Jazyk: Manam

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.