Lenavolo Lovoang Kaala Maxat La Sam

Jazyk: Madak

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.