Ìwé-Ɔ̀ɖáyé Ìmↄl̀ɛ̀-Ìk̀ã́ã̀nyì

Jazyk: Ifè

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators 2009