KAYAKNU NAI Tituanak Bau

Jazyk: Nobonob

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.