Biblu Ala ta Kuma

Jazyk: Dyula

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.