ꞌBuuk cĩ Thõõth cĩ Nyekuc

Jazyk: Didinga

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc., All rights reserved.