Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Jazyk: Central Mnong

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.