Baebol Long Bislama 2012

Jazyk: Bislama

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Bislama Revised Bible © Bible Society of the South Pacific, 2012.