Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

Jazyk: Bughotu

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.