MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Jazyk: Baka (Sudan)

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.