Qullan Arunaca

Jazyk: Aymara: Central

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.