Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Jazyk: Avokaya

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

©Wycliffe Bible Translators 2002