Ritonõpo Omiry

Jazyk: Apalaí

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1986, 2005, 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.