Iruhin Ananin Baraen (apeA)

Jazyk: Bukiyip

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.