Taroha Goro Mana Usuusu Maea

Jazyk: Arosi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.