Yisasini Kama Vaya

Jazyk: Agarabi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.