Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo

Jazyk: Achi'

Informácia o verzii

Copyright Information

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The New Testament
in Achi

Informácie o autorských právach

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.