I 'utz laj tzij re i dios

Jazyk: Achi'

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Inc. All rights reserved.