Vyhľadávací formulár

Genezis 2

1Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 2Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. 3Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. 4aTakto sa udialo stvorenie neba a zeme.

Začiatky ľudstva

4bKeď Hospodin, Boh utvoril zem i nebo, 5ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. 6Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. 7Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Záhrada v Edene

8Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. 9Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla.

10Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. 11Meno prvého je Píšon; ten obteká celú krajinu Chavíla, kde sa vyskytuje zlato. 12Zlato tej krajiny je rýdze. Tam sa nachádza bdeliová živica a ónyxový kameň. 13Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš. 14Meno tretej rieky je Tigris. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat.

15Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. 16Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, 17ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Stvorenie ženy

18Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. 19Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. 20Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. 21Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom. 22Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. 23Tu človek zvolal:

Toto je konečne kosť z mojich kostí

a telo z môjho tela!

Bude sa volať mužena,

lebo bola vzatá z muža!

24Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. 25Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili.

Slovenský Ekumenický Biblia

© Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu sa nesmie reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv. Kontakt: Slovenská Biblická Spoločnosť, P.O.Box 43, 974 09 Banská Bystrica; Tel: 048/413 41 91; E-mail: office@biblickaspolocnost.sk; Web: www.biblickaspolocnost.sk

More Info | Version Index