Vyhľadávací formulár

Postanak 1

Stvorenje svijeta

1U početku stvori Bog nebo i zemlju. 2Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. 3Tada reče Bog: »Neka bude svjetlost!« i bi svjetlost. 4I vidje Bog da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame. 5Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I nasta večer i nasta jutro: prvi dan.

6Tada reče Bog: »Neka bude svod posred voda i neka rastavi vodu od vode!« 7Tako učini Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi. 8Svod nazva Bog nebo. I nasta večer i nasta jutro: drugi dan.

9Tada reče Bog: »Neka se voda pod nebom skupi na jednom mjestu, i neka se pokaže kopno!« I tako se dogodi. 10Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog da je bilo dobro. 11Tada reče Bog: »Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje što nosi sjeme i plodonosno drveće što rađa plodove prema svojoj vrsti, plodove što u sebi samima nose svoje sjeme na zemlji!« I tako se dogodi. 12Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje što nosi sjeme i drveće, što rađa svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog da je bilo dobro. 13I nasta večer, nasta jutro: treći dan.

14Tada reče Bog: »Neka budu nebeska svjetlila na svodu, da rastavljaju dan od noći kao znakovi, neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine! 15Neka svijetle na nebeskome svodu, da rasvjetljuju zemlju!« I tako se dogodi. 16Bog stvori dva velika nebeska svjetlila, veće da vlada danom i manje da vlada noću; uz to još (stvori) zvijezde. 17Bog ih postavi na svod da rasvjetljuju zemlju, 18da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je bilo dobro. 19I nasta večer, i nasta jutro: četvrti dan.

20Tada reče Bog: »Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje po nebeskome svodu!« 21Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića što se miču, od kojih vrvi voda, po njihovim vrstama, i sve krilate ptice u njihovim vrstama. I vidje Bog da je bilo dobro. 22Bog ih blagoslovi riječima: »Rađajte se i množite se! Napunite vodu u moru! I ptice neka se množe na zemlji!« 23I nasta večer, i nasta jutro: peti dan.

24Tada reče Bog: »Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje što gmižu, i zemaljske zvijeri, sve po njihovoj vrsti!« I tako se dogodi. 25Tako načini Bog zemaljske zvijeri po njihovoj vrsti, stoku po njezinoj vrsti i sve gmizavce po njihovoj vrsti. I vidje Bog da je bilo dobro.

26Tada reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku i priliku! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim što gmiže po zemlji!«

27Tako Bog stvori čovjeka na sliku svoju.

Stvori ga na sliku Božju.

Stvori ih kao muža i ženu.

28I Bog ih blagoslovi. Tada im Bog zapovjedi: »Rađajte se i množite se! Napučite zemlju i sebi je podvrgnite! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem što se miče na zemlji!« 29Bog nastavi: »Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu! 30Sve zeleno bilje dajem za hranu svim zvijerima zemaljskim, svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i ima u sebi život.« I tako se dogodi. 31Kad vidje Bog sve što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I nasta večer, i nasta jutro: šesti dan.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index