Vyhľadávací formulár

Mateu 2

Ardhja e dijetarëve

1Kur u lind Jezui në Betlehem të Judesë, në kohën kur ishte mbret Herodi, disa dijetarë erdhën nga Lindja në Jerusalem 2dhe pyetën: «Ku është mbreti i sapolindur i judenjve? Sepse pamë yllin e tij në Lindje dhe erdhëm ta adhurojmë».

3Kur e dëgjoi këtë mbreti Herod, u shqetësua ai dhe tërë Jerusalemi. 4Atëherë mblodhi të gjithë kryepriftërinjtë e skribët e popullit dhe i pyeti se ku duhej të lindte Krishti.

5Ata i thanë: «Në Betlehem të Judesë, sepse kështu shkruan profeti:

6E ti, Betlehem,

tokë e Judesë,

nuk je aspak më i vogli

ndër prijësit e Judesë,

sepse prej teje

do të lindë një prijës,

që do të jetë bariu i popullit tim

Izraelit».

7Atëherë Herodi thirri fshehurazi dijetarët dhe mori vesh prej tyre kohën e saktë se kur ishte shfaqur ylli. 8Pastaj i nisi për në Betlehem dhe u tha: «Shkoni e pyesni me hollësi për fëmijën dhe kur ta gjeni, më lajmëroni që të vij edhe unë e ta adhuroj».

9Pasi dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u printe derisa u ndal në vendin ku ishte fëmija. 10Kur panë yllin, ata u gëzuan shumë.

11Si hynë në shtëpi, panë fëmijën me Marinë, nënën e tij, e ranë në gjunjë dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhuruan ar, temjan dhe mirrë. 12Të lajmëruar në ëndërr që të mos ktheheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër.

Ikja në Egjipt

13Si u nisën dijetarët, engjëlli i Zotit iu shfaq në ëndërr Jozefit dhe i tha: «Ngrihu, merre fëmijën dhe të ëmën, ik në Egjipt dhe rri atje derisa të them unë, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë».

14Ai u ngrit, mori fëmijën dhe të ëmën e u nis nëpër natë për në Egjipt. 15Qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej çfarë kishte thënë Zoti përmes profetit: Nga Egjipti e thirra birin tim.

Vrasja e fëmijëve

16Kur mori vesh se dijetarët e kishin mashtruar, Herodi u zemërua shumë dhe dërgoi të vrisnin në Betlehem dhe në mbarë atë krahinë të gjithë fëmijët meshkuj që ishin dy vjeç e poshtë, sipas kohës së saktë që kishte marrë vesh nga dijetarët.

17Atëherë u përmbush çfarë kishte thënë profeti Jeremia:

18U dëgjua një zë në Ramë,

vajtim dhe gjëmë e madhe.

Rakela vajton fëmijët e saj

dhe nuk do që ta ngushëllojnë,

sepse ata nuk janë më.

Kthimi nga Egjipti

19Kur vdiq Herodi, një engjëll i Zotit iu shfaq në ëndërr Jozefit në Egjipt 20dhe i tha: «Ngrihu, merr me vete fëmijën dhe të ëmën dhe nisu për në tokën e Izraelit, sepse ata që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur».

21Jozefi u ngrit, mori me vete fëmijën dhe të ëmën e u nis për në tokën e Izraelit. 22Por pati frikë të shkojë atje kur mori vesh se në Jude sundonte Arkelau, në vend të Herodit, atit të tij. I lajmëruar në ëndërr, shkoi në krahinën e Galilesë 23dhe u vendos në një qytet të quajtur Nazaret, që të përmbushej thënia e profetëve: «Do të quhet nazaretas».